Trzeba robić wszystko tak dobrze, jak to tylko możliwe albo nie robić wcale.

KINGA PADZIK

moje książki o ZZL

2001 historia pierwszy polski leksykon ZZL

2011 dostępny pełny PDF

2017

o mnieo ESSEY
historia
601 36 48 39kinga@essey.com.pl
o zarządzaniu zasobami ludzkimi w wersji omawianej

Odczarować ZZL 1_KOMPETENCJE

Odcinek 1 serii ODCZAROWAĆ ZZL poświęcony jest wyjaśnieniu, czym są kompetencje, a co kompetencją nie jest. Jak się przejawiają kompetencje, a zatem gdzie można je zaobserwować i ocenić. Jaka jest relacja między kompetencjami a kwalifikacjami oraz kompetencjami a modelem kompetencji. Zjawisko kompetencji jest ukazane w sposób, który tłumaczy, dlaczego na nich opiera się cała praktyka zarządzanie ludźmi, a nawet więcej - dlaczego nie da się od nich uciec w żadnej sferze życia społecznego.

Odczarować ZZL 2_OCENA OKRESOWA 

Odcinek 2 serii ODCZAROWAĆ ZZL dotyczy oceny okresowej (najczęściej rocznej) i odczarowuje iluzję, że jakakolwiek ocena dokonywana RAZ na rok może cokolwiek wnieść w rozwój organizacji i ludzi. Raz na rok można jedynie podsumować rok działań pracownika, ale by to zrobić, trzeba cały rok zbierać do tego dane, a w tym celu być z nim w kontakcie, robić obserwacje i analizy. Mitem jest, twierdzenie, że roczna ocena to ocena RAZ NA ROK. Roczna ocena to jednorazowe podsumowanie oceny, która odbywa się regularnie przez cały rok. Drugim mitem jest twierdzenie, że roczna ocena może dotyczyć tylko behawioralnych aspektów kompetencji. Nie może. Rzetelna ocena ma nierozerwalne dwa aspekty - pierwszy to wyniki pracy, a drugi to towarzyszące temu kompetencje (behawioralne i merytoryczne).

Odczarować ZZL 3_OPIS STANOWISKA PRACY

Ten film to trzeci odcinek serii ODCZAROWAĆ ZZL poświęconej omawianiu zagadnień, które od dawna albo stanowią ogromny obszar niewiedzy, albo 'szczególnie chronioną tajemnicę ZZL'. To wątki, które nie wybrzmiewają w świecie tej dziedziny, a jednocześnie są kluczowe zarówno dla rozumienia jej głównej idei, jak i możliwości zastosowania wiedzy ZZL w praktyce menedżerskiej. To inicjatywa szerzenia w krótkich, konkretnych formach użytecznej i nowoczesnej wiedzy, a jednocześnie wspieranie programów dydaktycznych i szkoleniowych.
Odcinek 3 dotyczy opisu stanowiska pracy i odczarowuje przekonanie, że OSP to procedura li tylko administracyjna i biurokratyczna, sprowadzająca się do rutynowego wypełnienia formularza. Tymczasem pełne OSP kryje w sobie bardzo duże możliwości i pełni wiele funkcji. Niektóre z nich są w praktyce w ogóle niewykorzystane. Do nich należy wykorzystanie OSP jako bazy informacji stanowiących indywidualna kartę rejestru rozwoju pracownika. Kopię OSP można bowiem wykorzystać jako dokument do zapisu zmian w zakresie kompetencji pracownika oraz zmian w zakresie wykonywanych przez niego zadań. KP

Narzędzia ZZL 2_OCENA KOMPETENCJI BEHAWIORALNYCH (1)

Odcinek 2 serii NARZĘDZIA w ZZL poświęcony jest Aplikacji BinBin, która pokazuje, jak można oceniać kompetencje behawioralne bez ich sztucznego poziomowania (skalowania).  To pierwsza część nt. Aplikacji BB omawiajaca funkcjonalność aplikacji  i jej główny walor, którym jest  połączenie obserwacji zachowań z analizą ich przyczyn i dopiero plnaowanie wsparcia w rozwoju. Druga część tego filmu skupia się natomiast na analizie dwóch profili ocenianych osób. Zobacz lub przeczytaj więcej opisu na Kinga Padzik YT.

Narzędzia ZZL 2_OCENA KOMPETENCJI BEHAWIORALNYCH (2)

Ten film to druga część materiału o Aplikacji BiinBin, czyli kontynuacja 2 odcinka serii NARZĘDZIA w ZZL. Omawiam w nim  profile dwóch ocenionych osób. W omówieniu szczególnie podkreślam indywidulany (unikalny) charakter oceny uzyskiwany przez połączenie obserwacji precyzyjnych zachowań z kontekstem ich występowania orzaz szukaniem przyczyn obserwowanego stanu rzeczy. Materiałem wspomagającym omawianie wyników oceny w Aplikacji BB jest 2 odc. serii O ZZL po prostu tłumaczący sens podejścia zero-jedynkowego do oceny kompBh. Zobacz lub przeczytaj więcej opisu na Kinga Padzik YT. KP

O ZZL po prostu 2_OCENA KOMPETENCJI BEHAWIORALNYCH

Odcinek 2 serii O ZZL PO PROSTU  dotyczy oceny kompBh i skupia się przede wszystkim na metodologii oceny i towarzyszących jej narzędziach. Ukazuje i tłumaczy fundamentalny błąd zawarty w arkuszach ocen powszechnie stosowanych w praktyce oceniania. Omawia również rozwiązanie alternatywne - ocenę, w której wnioski oparte są na bezpośrednio obserwowanych zachowaniach powiązanych z kontekstem, ich konsekwencjami oraz przyczyną. Rozwiązania, w których podstawą rozwoju jest informacja zwrotna, wymiana wzajemnych spostrzeżeń i rozmowa o tym, jak je rozumieją różni uczestnicy danej sytuacji czy relacji. Są to rozwiązania odchodzące od niejasnych i subiektywnych skal kompBh oraz od ich oceny przez uśrednianie czy przypisywanie im wartości liczbowej. Zobacz lub przeczytaj więcej opisu na Kinga Padzik YT. 

oczarować ZZL1_kompetencje i teoria wszystkiego

Ten film to pierwszy odcinek serii OCZAROWAĆ ZZL poświęconej ukazaniu tematyki zarządzania zasobami ludzkimi z niecodziennej i nieco szalonej perspektywy. Stanowi ją zestawienie ZZL jako dziedziny społecznej opartej głównie na psychologii oraz organizacji i zarządzaniu z teoriami nauk ścisłych – głównie fizyki i matematyki. Seria nosi podtytuł „Pozornie paradoksalne paralele, czyli o ZZL inaczej, z fantazją i przymrużeniem oka”. To definiuje jej klimat i przygotowuje widza na zaskoczenie, a może także niezrozumienie. Duże znaczenie w podtytule mają słowa 'pozornie paradoksalne', ponieważ porównania wybranych wątków z zestawianych dziedzin dają zaskakujące wnioski, które przy otwartej głowie i znajomości pewnych zagadnień uwidaczniają podobieństwa i części wspólne. Poszczególne tematy serii są tak dobrane i opracowane, by poza dobrą intelektualną zabawą również poszerzały i klarowały rozumienie ZZL oraz wnosiły do niego realną wartość. Dzieje się to za sprawą zaskakującej zbieżności zasad, które leżą u podstaw systemów ZZL z prawami twardych i wymagających nauk opisujących strukturę i funkcjonowanie otaczającej nas rzeczywistości. Oczywiście trzeba do tego przymknąć oko i nie doszukiwać się wniosków naukowych :), lecz czerpać garściami z przekazu i mądrości metafor, które w tej serii są głównym motorem treści i znaczenia.
Pierwszy odcinek dotyczy struktury kompetencji, która jest zestawiona z fascynującą teorią pewnego fizyka próbującego odkryć zasady działania teorii wszystkiego. Pomysłowo łączy w tym celu dwa modele fizyczny i matematyczny. A skoro idea ta ma stanowić opis wszystkiego, to dlaczego miałaby nie odnosić się do reguł funkcjonujących w naszej dziedzinie? WAŻNE: wiedza z zakresu fizyki i matematyki jest w tym materiale traktowana jedynie jako kontekst metafor, jednak wykorzystane modele i podejścia są częścią dzisiejszej nauki, są obszernie opisane w literaturze i można je potraktować jako drogowskazy do rzetelnej i ważnej wiedzy. KP

© 2021 KPadzik
treści na stronie essey.com.pl mają charakter autorski; ucz się i korzystaj,
ale gdy rozpowszechniasz, nie zapomnij powołać się na źródło
wykonanie domenafirmy.pl