Trzeba robić wszystko tak dobrze, jak to tylko możliwe albo nie robić wcale.

KINGA PADZIK

moje książki o ZZL

2001 historia pierwszy polski leksykon ZZL

2011 dostępny pełny PDF

2017

o mnieo ESSEY
historia
601 36 48 39kinga@essey.com.pl
o zarządzaniu zasobami ludzkimi w wersji omawianej

Odczarować ZZL 1 KOMPETENCJE

Odcinek 1 poświęcony jest wyjaśnieniu, czym są kompetencje, a co kompetencją nie jest. Jak się przejawiają kompetencje, a zatem gdzie można je zaobserwować i ocenić. Jaka jest relacja między kompetencjami a kwalifikacjami oraz kompetencjami a modelem kompetencji. Zjawisko kompetencji jest ukazane w sposób, który tłumaczy, dlaczego na nich opiera się cała praktyka zarządzanie ludźmi, a nawet więcej - dlaczego nie da się od nich uciec w żadnej sferze życia społecznego.

Odczarować ZZL 2 OCENA PRACOWNIKÓW

Odcinek 2 dotyczy oceny okresowej (najczęściej rocznej) i odczarowuje iluzję, że jakakolwiek ocena dokonywana RAZ na rok może cokolwiek wnieść w rozwój organizacji i ludzi. Raz na rok można jedynie podsumować rok działań pracownika, ale by to zrobić, trzeba cały rok zbierać do tego dane, a w tym celu być z nim w kontakcie, robić obserwacje i analizy. Mitem jest, twierdzenie, że roczna ocena to ocena RAZ NA ROK. Roczna ocena to jednorazowe podsumowanie oceny, która odbywa się regularnie przez cały rok. Drugim mitem jest twierdzenie, że roczna ocena może dotyczyć tylko behawioralnych aspektów kompetencji. Nie może. Rzetelna ocena ma nierozerwalne dwa aspekty - pierwszy to wyniki pracy, a drugi to towarzyszące temu kompetencje (behawioralne i merytoryczne).

© 2021 KPadzik
treści na stronie essey.com.pl mają charakter autorski; ucz się i korzystaj,
ale gdy rozpowszechniasz, nie zapomnij powołać się na źródło
wykonanie domenafirmy.pl