Trzeba robić wszystko tak dobrze, jak to tylko możliwe albo nie robić wcale.

KINGA PADZIK

moje książki o ZZL

2001 historia pierwszy polski leksykon ZZL

2011 dostępny pełny PDF

2017

o mnieo ESSEY
historia
601 36 48 39kinga@essey.com.pl
o zarządzaniu zasobami ludzkimi w wersji dydaktycznej
i edukacyjnej
podyplomowe studia ZZL
na warszawskim Uniwersytecie SWPS
zapraszam do zapoznania się z ideą i programem
https://swps.pl/oferta/warszawa/podyplomowe/biznes-zarzadzanie/zarzadzanie-zasobami-ludzkimi
moja oferta w zakresie szkoleń
w zakresie szkoleń współpracuję z firmą Kompetea

tematyka moich szkoleń
Metodologia SOOP [system okresowej oceny pracowników]
Metodologia AC/DC [Assessment / Development Center]
Metodologia OSP [opisy stanowisk pracy]
Metodologia WBh [wywiad behawioralny / kompetencyjny]
Zindywidualizowane marketingowe podejście do zarządzania zespołem
[4A Team/Group Individual Member Treatment-Mix]
Metoda MAPP (Motywacyjna Analiza Potencjału Pracowniczego]
©
w każdym temacie zawarte jest autorskie i sprawdzone rozwiązani
© 2021 KPadzik
treści na stronie essey.com.pl mają charakter autorski; ucz się i korzystaj,
ale gdy rozpowszechniasz, nie zapomnij powołać się na źródło
wykonanie domenafirmy.pl