O STUDIACH


Od 2016 roku SWPS otrzymała status uniwersytetu humanistycznospołecznego, zatem obecnie to Uniwersytet SWPS.
Studia podyplomowe ZZL w Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń Uniwersytetu SWPS są realizowane od ponad 20 lat. Przez ten czas ukończyło je ponad 500 absolwentów. Pomimo uzyskania pewnej równowagi w programowej odpowiedzi na potrzeby Słuchaczy co roku wprowadzane są zmiany. Są to zarówno reakcje na uwagi odbiorców, jak i zmiany dyktowane ambicjami prowadzących, a także rozwojem nauki, podejść i wymaganiami rynku.Od 2010 roku zdecydowanie zmieniamy się z dobrego na lepsze, czyli przede wszystkim powodowani chęcią podwyższania standardów i jakości nauczania. W efekcie tego procesu mamy kilka osiągnięć:


rozbudowaliśmy platformę e-learningową, na której dostępne są: podstawowe materiały z zajęć, materiały rozszerzające, a także niektóre efekty wspólnych prac warsztatowych zawieszane tam po zajęciach; przede wszystkim jednak pełne archiwum wykładów on-line, stale dostępnych dla słuchaczy podczas całego roku studiowania

wprowadziliśmy także wykłady w wersji on-line; można przyjść tradycyjnie na wykład w auli w głównej siedzibie U_SWPS, można go w czasie rzeczywistym oglądać i słuchać on-line lub obejrzeć i/lub odsłuchać w dowolnej chwili w ciągu całego roku studiów

w pełni wprowadzona została już możliwość elastycznego wyboru przedmiotów w ramach kilku kierunków CSPiS; oznacza to, że wybierając studia podyplomowe w zakresie ZZL można wymienić dwa wskazane przedmioty na inne z pewnej puli kierunków studium; więcej o szczegółach oferty Podyplomowych CSPiS U_SWPS http://www.podyplomowe.pl/ 


Dzięki udoskonaleniom wspieranym przez rozwiązania IT żaden słuchacz nie straci żadnego wykładu, bez względu, czy będzie obecny na zajęciach czy nie. Można brać udział w zajęciach w trybie on-line w czasie rzeczywistym lub odtworzyć materiał w dowolnym momencie podczas trwania roku akademickiego. Podobnie nieograniczona jest dostępność do materiałów na platformie e-learningowej. W przypadku konieczności uruchamiane są także warsztaty na platformie e-learningowej w formie interaktywnych form dyskusji czy rozwiązywania studiów przypadków. Wystarczy więc być w zasięgu internetu, by być z nami na bieżąco, nawet jeśli fizycznie ktoś utknie w szczerym polu w drodze na zajęcia.

zachęceni entuzjastycznymi ocenami wykładów on-line, w niektórych przypadkach umożliwiamy także dostęp do zapisu audio z  warsztatów, po to by nieobecne osoby mogły choć po części skorzystać nie tylko z wypracowanych rozwiązań, ale i odtworzyć szczegóły pracy grupy, która do tych rozwiązań doprowadziła.

Wszystkie zajęcia mają część teoretyczną realizowaną w formie wykładów i praktyczną w formie warsztatów. W programie duży nacisk kładziemy na podejście biznesowe, czyli duża część wiedzy dotyczy procesu zarządzania. Natomiast z racji profilu szkoły szczególnie podkreślana jest wiedza psychologiczna.

 

2019/2020


2019 -2020 to dla ZZL na Uniwersytecie SWPS rok względnego spokoju, czego nie można powiedzieć o pozaszkolnych doświadczeniach naszej ekipy jako wykładowców. Duże projekty, nowa wiedza i doświadczenia wyniesione z nieustannych zderzeń z wciąż zaskakującą rzeczywistością ogromnych zmian. To co prawda nic nowego, ale siła oddziaływania i skala nowości zaskakują. Obserwacje, działania, weryfikacja rozwiązań w codziennej praktyce przynoszą nam także kolejne publikacje, z czego jesteśmy bardzo dumni (widoczne po lewej stronie folderu). Szczególnie, że powstają w rytmie – od praktyki do książki, która stanowi w ten sposób pigułkę know-how. Tak samo uczymy – teoria  praktyka zawodowa  program studiów podyplomowych. W edycji 2020 kontynuujemy podkreślanie wagi opisów stanowisk pracy, jednak nie takich na jednej kartce A4, lecz pełnych, rzetelnych, takich, które stanowią rzeczywiste DNA organizacji. Definiują realną strukturę, szlaki komunikacyjne oraz procesy. Procesy to klucz do każdego zarządzania. Więcej – to klucz do rozumienia biegu rzeczy. Ktoś pomyśli – za dużo filozofii, czystej metafizyki. Nie! Za dużo to my dziś mamy ‘pseudo-nowych’ złotych teorii wszystkiego – zarządzania, organizacji, zdrowego i dobrego życia i wielu innych wymiarów. Gonimy za modelami, a gubimy wartości. Coraz częściej w drodze do celu zapomina się o sensie jego osiągnięcia. Na tę przypadłość dobry jest mały okład filozoficzny. Schładza, tonuje, pozwala zwolnić i spojrzeć na świat wokół. Pamiętajmy, ZZL to zarówno organizacja, jak i ludzie. Bez oparcia na nieudawanych wartościach nie ma i nigdy nie było efektywnego zarządzania. Wracamy do tego, przypominamy o tym, tego uczymy. Zapraszam na jeden z cyklu webinarów HR, których opis PDF znajduje się w linku webinar_HR , a info o wydarzeniu w linku https://kompetea.pl/webinar-hr-motywowanie-pracownikow-i-dbanie-o-satysfakcje-z-pracy/

Wykłady on-line są już standardem i stanowią wygodną opcję dla osób, które nie mogą pojawić się na zajęciach. Nikt nie straci materiału i możliwości posłuchania wykładowcy. Wszystkie spotkana odbywają się w realnym wymiarze w siedzibie Szkoły, a transmisja on-line jest tylko ich drugą wersją. W wyjątkowych sytuacjach oferujemy też zapis audio z warsztatów.

Platforma e-learningowa wszystkie materiały z zajęć, w tym nagrania wykładów on-line, są dostępne na platformie e-l.

EBSCO wszyscy uczestnicy studiów w SWPS mają dostęp do ogromnej elektronicznej biblioteki EBSCO.
Wejdź na stronę http://www.podyplomowe.pl/swps-warszawa/studia-podyplomowe/zarzadzanie/zarzadzanie-zasobami-ludzkimi, zapytaj o nas w sieci – na pewno zdobędziesz dobrą opinię.

 

ZOBACZ PEŁNĄ OFERTĘ PDF

 

 

PROWADZĄCY ZAJĘCIA ORAZ PROGRAM


Wszystkie osoby prowadzące zajęcia na kierunku ZZL to wieloletni praktycy biznesowi z doświadczeniem w doradztwie lub zarządzaniu wewnętrznym. Niektórzy z nas dodatkowo zajmują się pracą naukową i są autorami licznych branżowych publikacji i rozwiązań. Od wielu lat zajmujemy się także dydaktyką, wielu z nas także szkoleniami.
O wszystkich prowadzących można się dowiedzieć ze strony www studium
http://www.podyplomowe.pl/swps-warszawa/studia-podyplomowe/zarzadzanie/zarzadzanie-zasobami-ludzkimi

dr Kinga Padzik – kierownik studiów

 

więcej info w profil zawodowy

 

PROGRAM STUDIÓW

 

przedmiot

liczba godzin

rodzaj zajęć

prowadzący

Elementy zarządzania zmianą w organizacji 5 wykład inaug. dr Robert Manikowski
Metody, procedury i narzędzia opisywania stanowisk pracy oraz klasyfikacja zawodów 5 wykład Irmina Gocan
Praktyczne opracowanie formy OSP i wykonanie pełnego opisu (części formalnej i kompetencyjnej) 10 warsztat Irmina Gocan
Procedura opisywania stanowisk pracy 15    
Zarządzanie wynikami pracy i kompetencjami (Performance Management) 10 wykład dr Kinga Padzik
Przygotowanie modelu kompetencji 10 warsztat dr Kinga Padzik
Okresowe oceny pracowników/plany rozwoju (ścieżki rozwoju zaw., zarz. talentami, ścieżki karier) 5 wykład dr Kinga Padzik
Okresowe oceny pracowników; SOOP (narzędzia oceny /analiza wyników /rozmowa oceniająca) 10 warsztat dr Kinga Padzik
Ocena potencjału pracowników w tym: Assessment/Development Center (standard i nowe ujęcie), MAPP 10 wykład dr Kinga Padzik
Ocena potencjału pracowników w tym:
Assessment/Development Center, MAPP
10 warsztat dr Kinga Padzik
Rozwój pracowników –podstawowe założenia planów szkoleń, prog. zarządzania talentami, plan. ścieżek karier 15 warsztat dr Kinga Padzik
Zarządzanie kompetencjami – ocena i rozwój pracowników 70    
Finansowe systemy motywacyjne 10 wykład dr Robert Manikowski
Finansowe systemy motywacyjne 15 warsztat dr Robert Manikowski
Systemy wynagrodzeń 25    
Planowanie w obszarze personalnym
(Human Resource Planning)
5 wykład dr Robert Manikowski
Planowanie w obszarze personalnym
(Human Resource Planning)
5 warsztat dr Robert Manikowski
Planowanie /strategia ZZL 10    
Rekrutacja i selekcja pracowników z zew. rynku pracy 5 wykład dr Kinga Padzik
Rekrutacja i selekcja pracowników z zew. rynku pracy 20 warsztat dr Kinga Padzik
Nabór pracowników (rek. i sel. z zew, rynku pracy) 25    
Prawne aspekty w ZZL 20 wykład dr Krzysztof Walczak
Prawne aspekty w ZZL 10 warsztat Anna Kamińska
Prawo pracy 30    
Funkcja personalna w nowoczesnej organizacji 10 wykład dr Robert Manikowski
Funkcja personalna w nowoczesnej organizacji 5 warsztat dr Robert Manikowski
Funkcja personalna 15    
Współpraca z firmą doradczą w obszarze ZZL 5 wykład dr Robert Manikowski
Współpraca z firmą doradczą w obszarze ZZL 5 warsztat dr Robert Manikowski
Współpraca z firmą doradczą w obszarze ZZL 10    

 

http://www.podyplomowe.pl/swps-warszawa/studia-podyplomowe/zarzadzanie/zarzadzanie-zasobami-ludzkimi

 

BIBLIOTEKA

EBSCO

Nieprawdopodobnie duża baza danych –książki, pisma, case’y..
Jesteś studentem SWPS masz do tego bogactwa nieograniczony dostęp!

 

Wybierz bazy danych Wybierz inny serwis EBSCO (*.dpf)

Wyszukiwanie: Business Source Complete Wybierz bazy danych (*.pdf)

 


Podręczna biblioteka CSPiS  – dar od Jacka Szczepańskiego. Dziękujemy Jacku!

 


powiększ