Rozwój pracowników to nic innego jak zarządzanie ich kompetencjami. Jest to zatem proces polegający przede wszystkim na identyfikacji braków w poszczególnych elementach kompetencji, które uniemożliwiają pełną efektywność pracownika i planowaniu sposobu poprawy sytuacji oraz na identyfikacji potencjału, który właściwie wykorzystany poszerza możliwości pracownia. Obydwie te czynności w sumie przyczyniają się do rozwoju zawodowego.

Proces rozwoju pracownika / zarządzania jego kompetencjami jest w ZZL realizowany w ramach różnych systemów rozwoju pracownika – jedne z nich zawierają rozwiązania przede wszystkim skierowane do pracowników i przyjmujące perspektywę korzyści jednostek, a drugie są realizowane przede wszystkim dla wsparcia organizacji i przyjmują perspektywę strategiczną. Obydwie perspektywy się uzupełniają, a dzięki poprawnemu zarządzaniu przez cele systemy rozwoju pracowników realizują jednocześnie indywidualne cele pracowników i organizacyjne cele strategiczne.

 

Do rozwiązań realizowanych z perspektywy jednostek należą:

planowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego (bez konieczności zmian stanowiska w strukturze organizacyjnej)
planowanie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej (z założeniem planu awansów lub przesunięć w strukturze)
program zarządzania talentami (zamknięte, czasowe programy intensywnego doskonalenia pracowników)

Do rozwiązań realizowanych z perspektywy organizacji należą:
plany sukcesji
plany karier
razem w sumie dają zarządzanie karierami

Spójność całości gwarantuje umieszczenie tych rozwiązań w klamrze zarządzania przez cele.

 


powiększ

 

Wszystkie powyżej opisane rozwiązania wspierające rozwój pracowników mają tę samą podstawę i wymagają spełnienia tych samych warunków, do których należą kolejno:

pełny i rzetelnie przygotowany opis stanowiska pracy z precyzyjnie określonymi zadaniami do realizacji i celami do osiągnięcia oraz zdefiniowanymi kompetencjami, które to umożliwiają
rzetelny i pełny proces oceny dotyczący wyników pracy i kompetencji bazujący na precyzyjnych miarach / wskaźnikach
wnikliwa analiza wyników oceny i informacja zwrotna dla pracownika z możliwością jej przedyskutowania
praca nad uzupełnieniem braków i/lub wspieraniem potencjału, by pracownik mógł uzyskiwać coraz lepsze wyniki i osiągać coraz bardziej wymagające cele
 

Doradztwo w zakresie systemów rozwoju pracowników
   obejmuje:


1. Opracowanie planów indyw. ścieżek rozwoju zawodowego
w wersji autorskiego systemu Matrycy Profili Rozwoju Zawodowego maproza© (*.pdf) lub
podstawowego systemu zarządzania szkoleniami w integracji z SOOP.
2. Przygotowanie systemu indywidualnych ścieżek karier.
3. Przygotowanie programów zarządzania talentami.

Wszystkie usługi dotyczące kompetencji oparte są o założenia ModelS© (*.pdf).

Warunki konieczne do wdrożenia kolejnych rozwiązań z zakresu systemu rozwoju pracowników

 


powiększ